Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Vũ Văn Phúc (trưởng khoa VLTL&PHCN)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Khoa vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1964

Phí khám : 150.000 đ