Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Vũ Văn Khanh (phó khoa Đẻ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Đẻ

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0