Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Vũ Văn Trường (PGĐ Trung tâm Huyết học-truyền máu )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ