Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Vũ Thị Thu Hương (p. Trưởng khoa Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vũ Thắng

    5