Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Vũ Thị Thuận (phó phòng Kế hoạch tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : phòng kế hoạch tổng hợp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0