Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Vũ Thị Thanh (Trung tâm Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1978

Phí khám : 150.000 đ