Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Vũ Tuấn Thăng (p. Trưởng khoa Điều trị ban ngày)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Điều trị ban ngày

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ