Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Vũ Trường Khanh (Trưởng khoa Tiêu hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tiêu hóa

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0