Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Vũ Trung Lương (Phó khoa Tai-Mũi-Họng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0