Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Vũ Thy Cầm (Trưởng phòng tâm lý lâm sàng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tâm lý lâm sàng

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0