Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Vũ Thị Hiền Trinh (p. Trưởng khoa Nội tiết - Sinh sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội tiết sinh sản

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa, Nội tiết sinh sản

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ