Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

BSCK2. Vũ Thị Hương (Trưởng khoa Sinh hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Sinh Hóa

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 21 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0