Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Vũ Thành Chung (Phó khoa Ngoại tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0