Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Vương Thị Thúy Hoài (BS khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0