Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

BSCK2. Vương Sơn Thành (BS TT Huyết học và truyền máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1982

Phí khám : 150.000 đ