Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Vũ Ngọc Tú (Khoa Tim mạch và Lồng ngực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Tim mạch và Lồng ngực

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0