Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Vũ Mạnh Cường (Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh Nhiệt đới

Chuyên khoa : Khoa truyền nhiễm

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0