Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1.Thầy thuốc ưu tú. Vũ Thị Vui (Trg.khoa Điều trị và chăm sóc trẻ bại não)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Điều trị và chăm sóc trẻ bại não

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Nhi khoa

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : 27 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Vov Bacsi24

    5