Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền (Trưởng khoa Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Khoa Nội Tiết, Ung bướu, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa, Đái tháo đường

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0