Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS.BSCK2. Vũ Đức Định (Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hồi sức tích cực

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Dinh Dưỡng, Tim mạch - Chuyển hóa, Thận - Tiết niệu, Lão khoa, Nội tiết chuyển hóa, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0