Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Vũ Bích Ngà (Bác sĩ khoa khám tự nguyện)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : 29 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0