Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Thầy thuốc ưu tú, BSCK2. Võ Quốc Hưng (Trưởng khoa khám xương và ĐT ngoại trú)

1

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Phan Sơn Anh

    1