Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Võ Xuân Huy (trưởng phòng chỉ đạo tuyến)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phòng chỉ đạo tuyến

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa, Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới, HIV/AIDS

Đơn vị : BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0