Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Võ Thị Mỹ Hòa (Trưởng khoa Nhi - Hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Khoa Nhi, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0