Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Vi Quỳnh Hoa (Giám đốc trung tâm truyền máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Lê Văn Hâu

    5