Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

BSCK2 Ngô Văn Viện

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt, Nắn chỉnh răng

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1964

Phí khám : 150.000 đ

 • Trương Duy Nghĩa

  5

 • Phùng Minh Ngọc

  5

 • Vương cát Sơn

  5

 • Phạm Yến Phương

  5

 • Phạm Yến Phương

  5

 • Nguyễn Văn nhã

  5

 • Nguyen Thi Thu Hien

  5

 • Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

  5

 • Lê Công Vinh

  5

 • Nguyen Quynhanh

  5