Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Văn Phước (Phó khoa Ngoại Thận tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Thận – Tiết Niệu

Chuyên khoa : Khoa Ngoại thận – tiết niệu, Sản khoa, Ung bướu, Nam khoa

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1982

Phí khám : 150.000 đ