Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK1. Ngô Thị Vân Lanh (Phó trưởng khoa Tự kỷ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tự kỷ

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Phục hồi chức năng, Nhi khoa, Tâm lý

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1966

Phí khám : 150.000 đ