Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Trương Thị Như Ý (p. Trưởng khoa khám bệnh theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám chữa bệnh theo yêu cầu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Phí khám : 150.000 đ

  • Trần Anh

    5