Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Trương Minh Phương (P. Trưởng khoa sản bệnh lý A4)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 13 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0