Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Trương Bích Thủy (phụ trách khoa Ung bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu, Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ