Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Dương Văn Trung (Trưởng khoa ngoại tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại tiết niệu

Chuyên khoa : Khoa Ngoại thận – tiết niệu

Đơn vị : BV Bưu Điện

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Le Viet

  5

 • Phạm Quang Tú

  5

 • Duong Huong tra

  5

 • Lê Hùng đại

  5

 • Lâm Tần Mộng

  5

 • Lâm Tần Mộng

  5

 • Vu Quang

  5