Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Không thể nhận tư vấn

TS. Dương Văn Trung (Trưởng khoa ngoại tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại tiết niệu

Chuyên khoa : Khoa Ngoại thận – tiết niệu

Đơn vị : BV Bưu Điện

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Minh Phương

  5

 • Nguyễn Hồng Sơn

  5

 • Hà Thành Hưng

  5

 • Hồ Thị Thu Nga

  5

 • Nguyễnt Thanh

  5

 • Hoàng Văn Vượng

  5

 • Nguyen Van Quynh

  5

 • Trần Văn Đức

  5

 • Tăng Tiến Sỹ

  5

 • Vo Dinh Anh

  5