Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1 Cao Chí Trung

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Ngoại-Phụ

Chuyên khoa : Nam khoa, Phụ Khoa, Ngoại-Phụ

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Tuan Thanh

  5

 • Vu Thi Thu Hang

  5

 • Đặng Thủy

  5

 • Lê Hằng

  5

 • Nguyen Thiluong

  5

 • Trần Thị Liên

  5

 • Nguyen Thuy Linh

  5

 • Vũ Văn Luyến

  5

 • Nguyen Nhung

  5

 • Le Hong Van

  5