Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

ThS. Vũ Trung Trực (Phó khoa Hàm mặt tạo hình thẩm mỹ)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt, Thẩm mỹ

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1978

Phí khám : 150.000 đ