Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Trịnh Xuân Học (trưởng khoa Răng-Hàm-Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0