Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Ts. Trịnh Hoàng Giang (Phó giám đốc Trung tâm Nam học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Khác

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nam Khoa

Chuyên khoa : Nam khoa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1979

Phí khám : 500.000 đ

  • Phạm Hữu Vĩ

    5

  • Huỳnh Huy Hòa

    5

  • Phan Văn Đạt

    5