Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Xuân Thủy (phụ trách khoa Sỏi - Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0