Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Văn Quyết (p.Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phẫu thuật Nhi (ngoại Nhi)

Chuyên khoa : Phẫu thuật Nhi

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0