Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Trần Văn Phú (phụ trách khoa Thận - Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0