Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. Trần Văn Giang (phó trưởng khoa Virus-Kí sinh trùng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Virus-Kí sinh trùng

Chuyên khoa : Truyền nhiễm, HIV/AIDS, Virus - Ký sinh trùng

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1979

Phí khám : 150.000 đ