Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin khám khi thật cần thiết

BSCK1. Trần Việt Dũng (p.Khoa Sinh - huyết học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Khoa Hoá sinh, Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1974

Phí khám : 150.000 đ