Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Trần Văn Đồng (p.Trưởng khoa điều trị tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Điều trị tích cực

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0