Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Trần Văn Bông (P.Trưởng khoa PTTG)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phẫu thuật tuyến giáp

Chuyên khoa : Ung bướu, Phẫu thuật tuyến giáp

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0