Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1. Trần Thị Thu (phó Khoa liên chuyên khoa - PK Răng-hàm-mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Liên chuyên khoa

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ