Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

GS.TS. Trần Thiết Sơn (Trưởng khoa Phẫu Thuật tạo hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật chỉnh hình

Chuyên khoa : Phẫu thuật thẩm mỹ

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1959

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0