Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Trần Thị Ngọc Băng (Phụ trách khoa Nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ