Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Trần Thị Ngọc Anh (Phó khoa xét nghiệm huyết học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0