Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Trần Thị Mỹ Dung (phụ trách khoa Sinh hóa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Sinh Hóa

Chuyên khoa : Nội tiết sinh sản

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0