Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK1. Trần Thị Lan Hương (Phụ trách khám Mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0