Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Trần Thị Kim Thư (Khoa Nội - Nội tiết)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội - Nội tiết

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0